Như đã thông tin từ chương trình "Tiệc chay gây quỹ" mà CLB sẽ tổ chức vào tối thứ Bảy 16/12 nhằm gây quỹ phát quà cho bà con tại tỉnh Đắk Lắk
Nay CLB xin gửi đến quý thành viên, MTQ kế hoạch tổ chức chuyến từ thiện cuối năm "Hơi ấm mùa xuân" lần 6, để mọi người có thể sắp xếp công việc cá nhân, tiện cho việc tham gia chương trình như sau: (cụ thể chương trình sẽ đăng tải sau ngày tiệc chay)

- Thời gian tổ chức: từ tối 29-31/12 (12-14/11/AL)
- Tại: Huyện Easup, Tỉnh Đắk Lắk
- Dự kiến số lượng tham gia: xe 45 chỗ
Quý vị sắp xếp đi được xin hoan hỷ thông tin về cho BTC sớm nhất, trước khi chương trình sẽ chính thức đăng tải sau ngày tiệc chay.

1

2

3

4