Phương danh Quý MẠnh Thường Quân ửng hộ chương trình thu heo đất lần 7 (Xây nhà tình thương)
1. Nguyện Thị Ngọc hương: 500.000 VNĐ
2. Lê Phú Toàn: 2.000.000 VNĐ

3. Phạm Hữu Nghị: 1.000.000 VNĐ
4. Thanh Xuân - Hương Giang: 300.000 VNĐ
Xin tri ân quý vị, BTC sẽ ghi nhận danh sách và tổng hợp vào ngày thu heo từ 04/3- 11/03 và sẽ dùng vào việc xây nhà tình thương (chi tiết hộ được xây sẽ thông báo sau ngày 11/03)
Mọi sự gieo duyên xin quý vị hoan hỷ xem thông tin chương trình bên dưới
---------------------------------------

Chương trình "Thu heo công đức" lần 7 "Phát động nuôi heo" lần 8
(Nuôi heo công đức - Xây nhà tình thương)
- Thời gian THU heo lần 7: 19h00 ngày 04/03 đến 11/03 /2018
- Thời gian NUÔI heo lần 8: Từ ngày 04/03/2018 đến ngày 04/07/2017 (4 tháng nuôi)
- Địa điểm thu và nhận heo: 7B Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú
- Đăng ký nuôi heo liên hệ BTC nhận heo:
+ Thầy Thiện Nghĩa- chủ nhiệm: 0909 325 277
+ Thành Trung- nhân sự :0909 743 432
+ Phụng- Thủ quỹ: 0918 181 205

1

2

3