Kính thưa quý Phật tử.

Cúng dường Tăng- Ni là phước báo trong nhiều phước báo mà từ lâu quý Phật tử đã biết và từng phát tâm thực hiện rất nhiều, tuy nhiên cúng dường Đại Giới đàn lại là một phước duyên thù thắng vì là nơi Tuyển người làm Phật, nơi truyền trao giới pháp của Phật cho người xuất gia để trở thành Tăng Bảo tương lai.

Nhân duyên hội đủ, theo thông lệ 02 năm tổ chức một lần Phật giáo tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức ĐẠI GIỚI ĐÀN TỪ PHONG cho Tăng Ni cả nước trở về thọ nhận giới pháp từ ngày 23-26/04/2018 (09-11/03/Mậu Tuất).

2

Nhằm tạo nhân duyên cho quý Phật tử gieo trồng ruộng phước lên quý Tăng Ni nhân sự kiện quan trọng của người xuất gia, CLB Hạnh Nguyện sẽ tổ chức một buổi cúng dường tại đại giới đàn vào ngày 26/04/2018 (11/03/Mật Tuất)- cũng là ngày Bế Mạc giới đàn.

3

Nay xin hoan hỷ thông báo đến quý Phật tử, quý thiện tín có lòng tin vào Tam bảo để gieo duyên phát tâm tùy hỷ cúng dường và tham gia chương trình như sau:
- Thời gian khởi hành: 6h30 ngày 26/04 (11/03/al)
- Địa điểm tập trung: trường tiểu học lê thị hồng gấm (khu chung cu bàu cát 2 đường số 1 quân Tân Bình)
- Số lượng giới tử và ban tổ chức: khoảng 400 vị
- Thời gian cúng dường: 10h00 cùng ngày
- Qùa cúng dường: 01 quả dừa dứa nướng 25k/trái (như hình) và tịnh tài
- Địa điểm: giới đàn Tăng chùa Viên Minh (cúng dường cả Tăng và Ni)
- Số lượng tham gia: 28 vị
- Lệ phí tham gia: 250.000 VNĐ/người
- Hình thức gieo duyên cúng dường: tùy hỷ hùn phước cúng dường
- Thời gian chốt đăng ký và cùng dường hết ngày 21/04 (6/03/al)
- Thông tin liên hệ BTC: 0909 325 277 (Thầy Thiện Nghĩa)
- Mọi sự phát tâm cúng dường từ xa hoan hỷ chuyển vào tài khoản sau:
1/ Tài khoản số: 0741 0006 13021 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Trà Vinh.
Chủ Tài khoản: Nguyễn Thanh Hải
2/ Tài khoản số: 1855 048 19 ngân hàng ACB chi nhánh Bảy Hiền.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Hải
(Khi chuyển vui lòng ghi rõ họ tên và nội dung chuyển là: cúng dường giới đàn)

4

5