Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa: Quý nam nữ Phật tử, gia đình CLB Hạnh Nguyện
Nhằm tạo phước duyên lành cho quý Phật tử và thành viên CLB được gieo duyên với Tam Bảo và chư Tăng nhân mùa an cư kiết hạ, CLB Hạnh Nguyện sẽ tổ chức buổi CÚNG DƯỜNG 30 NGÀY TRAI PHẠN VÀ 01 NGÀY TRAI TĂNG – BÁT HỘI TẠI CHÙA PHỔ QUANG vào mùa an cư 2019 như sau:

1. Cúng dường trai phạn (thức ăn ) 30 ngày:
- Thời gian cúng: từ 28/5 / đến 28/6/Kỷ Hợi (30/6- 28/7/2019)
- Lệ phí một ngày ăn cho 38 vị Tăng: 1500k (ăn sáng, trưa và chiều)
- Gieo duyên trọn một ngày hoặc tùy hỷ hùn phước (Ghi Họ tên; pháp danh khi đăng ký cúng trai phạn)
- Phương danh cúng dường sẽ được nêm yết lên bảng cúng dường Trai phạn tại trường hạ theo thứ tự đăng ký.

2. Cúng dường 01 ngày Trai Tăng – Bát hội
- Thời gian: 9h30 – 11h30, Chủ Nhật 28/5/Kỷ Hợi ( 30/6/2019)
- Số lượng chư Tăng: 38 vị
- Cúng dường tịnh tài + tịnh vật: 1000k/ phần
- Gieo duyên trọn một phần hoặc tùy hỷ hùn phước
- Phật tử tham gia có thể cùng chung sức tạo duyên đến chư Tăng qua hình thức BÁT HỘI CÚNG DƯỜNG
- Tham gia vào ngày cúng dường hoan hỷ đăng ký để CLB sắp xếp chu đáo.
- Chương trình chi tiết:
+ 9h30: tập trung tại chùa
+ 9h45: vân tập tại lầu 01 chánh điện
+ 10h00: khóa lễ tụng kinh cầu nguyện, cúng ngọ (tuyên đọc danh sách cầu an cầu siêu hồi phước phước lành Phật tử hùn phước)
+ 11h00: Tác bạch cúng dường và Bát hội
+ 11h30: Dùng cơm thanh đạm

3. Gieo duyên cúng dường vui lòng chuyển qua tài khoản:
1/ Tài khoản số: 0741 0006 13021 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Trà Vinh.
chủ Tài khoản: Nguyễn Thanh Hải
2/. Tài khoản số: 1855 048 19 ngân hàng ACB chi nhánh Bảy Hiền.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Hải
>>> Khi chuyển vui lòng ghi rõ tên (hoặc pháp danh) và nội dung chuyển: cúng trai tăng hoặc trai phạn

4. Ghi chú:
1. Vào ngày Trai tăng mang theo áo tràng (nếu có) để làm lễ trang nghiêm
2. Thành viên CLB thì đồng phục và áo tràng