2015-01-01 13:22:24

Kính đến quý Pht t, cùng toàn th quý thành viên. Trước nht Thy xin có li xin li đến quý vị: vì mt s vn đ nghch duyên mà CLB s thay đi đa đim t chc chương trình "Hoa Đăng- Phóng sanh- Phát quà" nhân l Vía Pht Di Đà, mà trước đó CLB đã đăng chương trình là t chc ti Hóoc Môn. 

Nay xin thông tin đến toàn th quý v, đa đim và chương trình mi t chc bui l như sau:

- Thời gian: 14h00 th by 3/1/ 2015 đến 13h00 Ch Nht 4/1/2015 (nhm ngày 12 và 13/11/Giáp Ng).
- Địa điểm
: Tu Vin T Hiếu, TP. M Tho, tỉnhTin Giang.

2014-12-31 06:20:00

Đầu xuân 2015, CLB Hạnh Nguyện xin kính chúc đến:

- Toàn thể Quý Phật Tử, Quý Mạnh Thường Quân, Quý thành viên một năm mới:

"An khang thịnh vương, Thân tâm an lạc", "Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu, Chúc trong gia quyến được an khang, Tân niên lai đáo đa phú quý, Xuân đến an khương vạn thọ trường".

HAPPY NEW YEAR 2015!