I. Ý nghĩa chương trình:

- Chương trình “MÁI ẤM HẠNH NGUYỆN” được thực hiện thông qua quỹ “Nuôi heo công đức- Gây quỹ vì công đồng” , mỗi kỳ nuôi heo là 4 tháng.

- Mỗi người tự nguyện đăng ký vào hội viên để nhận heo về nuôi, hình thức nuôi heo là tự tâm không bắt buộc nuôi lâu dài hay quy định tiền nuôi. Với ý muốn xây dựng hành động tiết kiệm chi tiêu làm việc thiện, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

CLB Hạnh Nguyện hoan hỷ thông báo đến quý Phật tử, quý mạnh thường quân và quý thành viên CLB, chương trình “Bát cháo thật- Ấm long người” lần 45

- Thời gian: 5h30 sáng Chủ Nhật 24/07/2016

- Địa điểm: Cổng số 3 bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh (trên đường Thuận Kiều)

CLB Hạnh Nguyện hoan hỷ thông báo đến quý Phật tử, quý mạnh thường quân và quý thành viên CLB, chương trình “Bát cháo thật- Ấm long người” lần 44

- Thời gian: 5h30 sáng Chủ Nhật 10/07/2016

- Địa điểm: Cổng số 3 bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh (trên đường Thuận Kiều)

Buổi cúng dường trường hại tại hai điểm an cư: chùa Phổ Quang - Tân Bình và chùa Hưng Phước -Q3 đã khép lại, chương trình đã viên tròn công đức.
Xin cảm niệm công đức lành đến quý Phật tử đã phát tậm gieo duyên và tham gia.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

1. Thời gian tiến hành: 13h00 Chủ Nhật ngày 03/7/2016
2. Hình thức thực hiện: mỗi tháng một lần
3. Đối tượng trợ cấp: các hộ già neo đơn, khuyết tật, vô gia cư, nghèo khó khăn tại TP. HCM.
4. Số lượng: 10 hộ khó khăn 

Chương trình "Nuôi heo công đức - Gây quỹ vì cộng đồng" được thực hiện nhằm hướng đến gây quỹ hô trợ chương trình "Mái Ấm Hạnh Nguyện" chia sẻ đến những hộ già neo đơn, khó khăn được mái nhà che mưa che nắng.

CLB Hạnh Nguyện hoan hỷ thông báo đến quý Phật tử, quý mạnh thường quân và quý thành viên CLB, chương trình “Bát cháo thật- Ấm long người” lần 39

- Thời gian: 5h30 sáng Chủ Nhật 19/06/2016

- Địa điểm: Cổng số 3 bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh (trên đường Thuận Kiều)

Kính thưa: Quý Phật tử, Thiện nam, Tín nữ thập phương

Thể theo lời Phật dạy vào 3 tháng mùa mưa người xuất gia phải trở về trú xứ cấm túc an cư, nổ lực tu tập, trao dòi giới đức. Vào thời gian 3 tháng tu tập để tạo mọi thuận duyên cho Tăng Ni, CLB hằng năm đều tổ chức chương trình CÚNG DƯỜNG GIEO DUYÊN cho Phật tử tại gia gieo trồng phước điền lên chư hành giả an cư.
Nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2560, CLB Hạnh Nguyện sẽ tổ chức chương trình “Hành hương cúng dường trường hạ” tại các trường hạ tại Tp. HCM như sau:
- Thời gian: 09 giờ ngày 03/07/2016 (Nhằm ngày, mùng 29/05/Bính Thân)
- Địa điểm: 02 điểm
+ Trường hạ: Chùa Hưng Phước 540/23 Cách Mạng Tháng Tám, p11, Q.3
+ Trường hạ: chùa Phổ Quang 64/3 Phổ Quang P2, Tân Bình.

1. Thời gian tiến hành: 13h00 Chủ Nhật ngày 05/6/2016
2. Hình thức thực hiện: mỗi tháng một lần
3. Đối tượng trợ cấp: các hộ già neo đơn, khuyết tật, vô gia cư, nghèo khó khăn tại TP. HCM.
4. Số lượng: 10 hộ khó khăn 

CLB Hạnh Nguyện hoan hỷ thông báo đến quý Phật tử, quý mạnh thường quân và quý thành viên CLB, chương trình “Bát cháo thật- Ấm long người” lần 39

- Thời gian: 5h30 sáng Chủ Nhật 22/05/2016

- Địa điểm: Cổng số 3 bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh (trên đường Thuận Kiều)