CLB xin gửi đến cả nhà hình ảnh về chương trình "Bát nui thật -ấm lòng người" kỳ 46 và 47 vừa qua tại bệnh viện Chợ Rẫy.

batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748
batnui4748