Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ mái ấm để họ an cư lập nghiệp. là nội dung mà chương trình "nuôi heo công đức - Gây quỹ cộng đồng" đã thực hiện.

Và đây là hai mái ấm hạnh nguyện 7 & 8 đã được bàn giao ngày 5/9 tại Bến Tre

maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
maiam78
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M