"Sống lâu, sống tốt, yên vui, sức khỏe và trí tuệ" là 5 phước báo về việc cúng dường, nhất là cúng dường Tăng Ni, pháp bảo làm cho chánh pháp được hưng thịnh.

Nhân duyên hội đủ CLB Hạnh Nguyện lại một lần nữa được cúng dường Tăng Ni vào dịp Đại giới đàn được mở để tuyển người làm Phật. Vào ngày 11/08/Bính Thân gần 50 thành viên, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thiện Nghĩa và Minh Quang, CLB đã về lại đại giới đàn Đức Tạng do BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức cho 300 giới tử về thụ giới tu học.

Buổi cúng dường diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấp áp của ngày Bế Mạc giới đàn, đây là những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc trang nghiêm ấy, xin chia sẻ đến các thành viên.

Xin được chân thành cảm niệm tất cả quý Phật tử gần xa, các thành viên đã phát tâm gieo duyên để CLB hoàn thành tốt chương trình. Nguyên đem phước báo này hồi hướng về cho tất cả quý vị, được duyên lành gần gũi Tam Bảo.

 

cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
cungduongg...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M