Chúng ta mỗi người mỗi ngã
Gặp nhau chung một mái nhà
Hạnh phúc như người thân vậy
Thiện nguyện gắn kết tình chúng ta !!!

( ^_^) * (^^_^^) *.....(^^^^____^^^^)
Những hình ảnh đẹp bên lề chương trình cúng dường tại Ninh Thuận của gia đình.

benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
benlehanhn...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M