Sau khâu chuẩn bị hoàn tấc, Thầy Chủ Nhiệm CLB đã hướng dẫn quý thành viên trong đoàn dâng kinh sách và tịnh tài cúng dường lên Chư Tôn Hòa thượng giới sư, chư tôn thiền đức Tăng _ ni trong ban tổ chức và 600 Tăng Ni giới tử thụ giới tại giới trường.

dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
dangkinhcu...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M