Tổng hợp hình ảnh từ buổi cúng dường đại giới đàn Pháp Hải tỉnh Trà Vinh, vào ngày Chủ Nhật 20/11 vừa qua.

Trên 600 giới tử Tăng Ni đã được CLB cúng dường gồm tịnh tài và tịnh vật (kinh lời Phật dạy), với tông kinh phí trên 150,000,000 VNĐ do quý Phật tử gần xa phát tâm cúng dường. 

Xin được cảm niệm và tri ân tất cả Phật tử, và thành viên.

 

cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
cungduongp...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M