Trước ngày diễn ra chương trình "Người Thật Việc Thật", CLB Hạnh Nguyện đã tiến hành công tác chuẩn bị gói hơn 200 đòn bánh Tét để tặng cho những người vô gia cư ở Sài Gon cùng với những phần tịnh tài để tạo không khí Tết. 8h sáng ngày 24 Tết, với hơn 30 tình nguyện viên và các quý Phật tử đã bắt tay vào công việc chuẩn bị sơ chế nguyên vật liệu gói bánh. Với tinh thần tạo những niềm vui tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn, những đôi bàn tay gói bánh bán chuyên nghiệp đã cùng nhau gói những đòn bánh đầy ý nghĩa.

ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
ẽuân bên n...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M