Kết thúc thành công chương trình "Di lặc vui xuân" lần 3, trao 141 xuất quà xuân đến với các em vùng biên giới xã Ninh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...
Di Lặc Vui...