Họp mặt Tân niên của gia đình Hạnh Nguyện để bắt đầu cho năm thiện nguyện.
Dù không đầy đủ do mọi người ở quê chưa vô nhưng cũng rất ấm ấp.
Nhất là được nhận lộc từ thầy chủ nhiệm và lời chúc mọi người năm mới khởi đầu mới gặp nhiều thuận duyên.

Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
Họp mặt tâ...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M