Vào những ngày cuối xuân mùng 9 tết, CLB Hạnh Nguyện do Thầy Thích Thiện Nghĩa làm trưởng đoàn và Thầy Thích Đạo Mãnh đã hướng dẫn trên 100 Phật tử và thành viên về lại tỉnh Bến Tre huyện Bình Đại, Châu Thành hành hương 10 cảnh chùa để cầu bình an trong năm.
Tại huyện Bình Đại CLB đã đến: chùa Hội Tôn Phú Thọ, Vạn Phước, Phước Lộc.
Tại huyện Châu Thành CLB đã đến: chùa Bửu Thành, Phật Nhựt, Từ Huệ .
Tại Tp. Bến Tre CLB đã đến: chùa Phước Lâm, Ni Viện Bạch Vân, chùa Viên Minh.


Tại buổi hành hương Phật tử được thỉnh lộc đầu xuân, bóc thăm chọn vị A La Hán để tìm hạnh tu cho riêng mình trong năm và được chia sẻ pháp thoại về ý nghĩa xuân con gà.
chuyến hành hương khép lại trong sự hoan hỷ của toàn đoàn. hẹn gặp mọi người trong năm sau 2018 xuân Mậu Tuất

hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
hanhhuongt...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M