Du xuân trở về với cội nguồn tâm linh, thông qua việc hành hương viếng 10 cảnh Bụt là nguồn pháp an lạc nhất, tạo năng lượng bình an cho chúng ta suốt một năm.

Chúng ta sẽ rất bình an và tự tin đối diện với những vì sao hạn xấu chiếu mạng, vì chúng ta tin rằng "phước" mới là nhân tố quyết định nơi chúng ta đi về.

Du xuân hành hương 10 cảnh chùa tại Bến Tre vừa qua, là một trong những niềm an lạc cho mỗi chúng ta.

Những hình ảnh, những nụ cười hoan hỷ trên từng nét mặt sau đây sẽ nói lên điều đó.

Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
Du xuan an...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M