Chia sẻ với mọi người vài hình ảnh phóng sanh cá nhân chuyến đi phát quà tại huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh vào ngày chủ nhật 15 tháng 2 AL vừa qua

Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
Phóng sanh
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M