Nhân sự kiện hướng về ngày Đản sanh của Đức Phật, hay chính là lễ kỉ niệm ngày sinh nhật thái tử Tất Đạt Đa, người từ bỏ dục lạc thế gian tìm ra chân lý giác ngộ, thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni.

Khi còn là một bồ tát cũng vì tâm từ trã khắp chúng sanh mà Ngài ứng thân thị hiện xuống cõi trần làm con người bình thường như bao người; nhưng có tâm tư và sức mạnh hơn người đã tìm ra chân lý giác ngộ.


Kỷ niệm ngày sinh nhật của bậc Thầy ba cõi, từ bi vô ngại với tất cả chúng sanh. Ngày 7/5 Thầy Thích Thiện Nghĩa đã hướng dẫn thành viên CLB về tại chùa Phú Long huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre làm lễ Mộc dục (Tắm Phật) và thả hàng trăm kg cá các loại.

Phóng sanh là phương pháp nuôi dưỡng lòng từ, cũng là cách chúng ta gieo trồng côi phúc.

Phóng sanh vào ngày Phật Đản, sẽ là việc làm hết sức ý nghĩa khi tất cả chúng ta đang thực tập hạnh từ bi, phù họp với hạnh nguyện ra đời của đức Phật.

Nhân mùa Phật Đản, CLB xin kính chúc toàn thể Phật tử, thành viên, cùng mạnh thường quân mùa Phật Đản đầy vui tươi hoan hỷ và tinh tán.

Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
Tắm Phật -...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M