Chúc quý thành viên, mạnh thường quân khởi đầu năm mới - Ất Mùi vạn sự hanh thông, mọi điều may mắn, an lạc và kiết tường. 
Chúc những nhà Hạnh Nguyện làm được nhiều điều thiện nguyện hơn nữa, chúc toàn CLB ngày càng phát triển, thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
Họp mặt đầ...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M