Sài Gòn những ngày mưa tháng 6 tuy lạnh nhưng tình người không lạnh vì vẫn còn đây những hình những thân thương của anh chị em nhà Hạnh Nguyện đội mưa cùng chung tay mang 700 suất đến những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Cám ơn tất cả vì đã làm nên điều tuyệt vời này !!!

Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
Bat nui th...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M