Người ở Bắc... kẻ ở Nam;
Người đi làm... hay đang tìm việc;
Người gốc Việt... hay ơ nước ngoài;


... Dù bạn là ai... chưa từng được gặp
... Cùng chung nhịp đập, dòng chảy yêu thương...
... Xin hãy lên đường ... vì là Hạnh Nguyện

P/s: Những hình ảnh thân thương, dù lạ hay quen đều là bạn.

Những hình...
Những hình...
Những hình...
Những hình...
Những hình...
Những hình...
Những hình...
Những hình...
Những hình...
Những hình...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M