... Sau 1h cho chương trình khai mạc và ý nghĩa từ chương trình mà Thầy chủ nhiệm chia sẻ, 50 trái tim đầy nhiệt quyết đã mang những bông hoa xuống đường để cài lên ngực mọi người nhân mùa Vu Lan.
P/s: một số hình ảnh ghi nhận từ nhóm chợ Phạm Văn Hai và công viên Gia Định

Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
Hoa hồng x...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M