Trong chương trình hành hương 10 cảnh chùa vừa qua với chủ đề "gieo trồng phước duyên" , quý Phật tử và toàn thành viên trong đoàn ngoài việc đãnh lễ cúng dường gieo duyên 10 cảnh Phật. Ngoài ra Lễ Phóng Sanh và Tụng Kinh Cầu An cũng được đoàn thực hiện trang nghiêm để gieo trồng phước báo.

Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
Phong sanh
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M