Hưởng ứng chương trình phóng sanh vì môi trường môi sinh tại Bến Tre, sáng ngày 12/11 vừa qua CLB Hạnh Nguyện do thầy Thiện Nghĩa làm chủ nhiệm cùng với 30 thành viên đã tham gia chương trình. Toàn bộ số cá được thả trên dưới 2300kg do quý Phật tử gần xa tại Bến Tre và nhiều đoàn từ TPHCM hỗ trợ. "Phóng sanh là việc làm phước thiện vừa thể hiện tinh thần từ bi, vừa là sự bình đẳng tôn trọng mang sống lẫn nhau, như lời Phật từng dạy" Chương trình phóng sanh tiếp theo sẽ được CLB tổ chức vào ngày 1/4/2018.

Rất mong tiếp tục được gieo duyên cho quý Phật tử xa gần.

phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
phong sanh...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M