Buổi chiều sau khi phóng sanh đoàn CLB lại có dịp ghé thăm Trung Tâm Người Tâm Thần xã Hữu Định. Với 160 người đang điều trị tại đây, đoàn đã có những phần quà tinh thần gồm: bánh, sữa, chuối, nước ngọt gửi các bệnh nhân dùng giữa buổi và tặng đến Trung tâm kinh phí 5.000.000 VNĐ.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
Hạnh Nguyệ...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M