"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì bạn có biết không?..........Để gió cuốn đi, gió cuốn đi nhưng sẽ không mất mà sẽ còn mãi.....còn mãi trong thời gian, còn mãi nơi lòng người........"

Sáng nay, ngày 8/3 vào lúc 9h00 đại diện thành viên CLB Hạnh Nguyện, đã đến Củ Chi tại ngôi nhà bà cụ Sáu, chúc mừng và bàn giao nhà cho cụ. Ngôi nhà đã hoàn tất, và đưa vào sử dụng trong niềm vui của cụ, sự hoan hỷ của toàn gia đjnh Hạnh Nguyện.

8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
8-3-2015-t...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M