Buổi tối của đại gia đình Hạnh Nguyện, ngày 14/3 chuẩn bị 500 phần Nui cho các bệnh nhân tài bệnh viên Chợ Rẫy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20