Hơn 26 thế kỷ qua, con đường giác ngộ mà Ngài đã soi sáng cho chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc, an lạc mãi mãi là chân lý thực tiễn phá bỏ sự bất bình đẳng, chiến tranh, xung đột và nghèo đói đem đến hòa bình và sự thịnh vượng cho nhân loại trên khắp hành tinh. Ánh sáng đó chiếu rọi đến đâu là ở đó tràn ngập tình thương yêu và trí tuệ sáng suốt cho sự phát triển bền vững vì lợi ích của số đông và vì hạnh phúc của loài người.... .(trích Thông Điệp Phật Đản 2018 của Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam).


Thông qua nội dung Thông Điệp, chúng ta thấy vì lòng từ bi mà Đức Phật đã thị hiện Đản sanh mang ánh sáng chân lý đến với toàn thể nhân sinh; vì vậy ngày Đản Sanh của đức Từ Phụ chúng ta không chỉ tổ chức lễ hội theo nghi thức mà còn phải vận dụng lời Phật dạy mang tình thương, bao dung, lòng từ bi vô hạn đến với mọi người. Có vậy thì Phật pháp mới thật sự đi vào đời, mới đúng với tinh thần của người Phật tử, người con dòng họ Thích kỉ niệm sinh nhật của bậc cha lành ba cõi- Thích Ca Như Lai.

Hòa chung niềm vui tất cả mọi người con đang hướng về kỉ niệm sự kiên ra đời của Bậc Đại Giác cách đây trên 26 thế kỉ, CLB Hạnh Nguyện tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện vào mùa Phật Đản; nhưng không quên hướng dẫn các thành viên phải luôn quán sát, nhìn lại tâm tính của mình từ đó sữa chữa và hoàn thiện chính mình. Đó cung chính là ý nghĩa mà chúng ta Tắm Phật.

Lễ Tắm phật năm nay diễn ra thật trang nghiêm tại chùa Huệ Năng- huyện Ba Tri , không gian ấm áp bao trùm với ánh sáng Phật pháp màu nhiệm, tôn dung của Bậc Đại Giác Thế Tôn đã xoa tan bao bóng tối khổ đau, mang lại tình thương cho mọi người.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Thọ Hạ Đản Sanh Vô Ưu Sĩ Đạt Ta Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
Lễ tắm Phậ...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M