“Hãy cho nhau những gì ta đang có
Lỡ mai này không có để cho nhau” .
Đó là nội dung và cũng là thông điệp mà chương trình “Bát cháo thật- Ấm long người” muốn gởi đến bạn. Trong cuộc sống, có bao giờ bạn đã hỏi như thế này chưa?
Tôi muốn hỏi cuộc đời,
Đời cho tôi những gì?
------------------------?
Xin bạn hãy tự hỏi
Bạn cho đời thứ chi?
----------------------?
Xin bạn hãy trả lời
Tấm lòng dâng cho đời!
Tôi cho đời tất cả
Những gì là của tôi
À thì ra là thế
Đời sẽ nhân khi cho.
Nếu chúng ta cho đi và đồng nghĩa chúng ta sẽ nhận tất cả, và nếu chúng ta muốn thực hành tình thương và long từ bi nơi chính mình thì chúng ta hãy thử cho đi và đừng bao giờ nhận lại.

phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
phat nui l...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M