Hai kỳ trong tháng vào sáng Chủ Nhật Chương trình Bát Nui đã thực hiện được 73 kỳ với gần 60 nghìn suất nui gửi tặng đến bà con tại BV. Chợ Rẫy. Rất cảm niệm quý MTQ và thành viên đã đồng hành cùng chương trình. Rất mong chương trình mãi vang xa để nhiều phần ăn được chia sẻ đến mọi người.

Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
Bát nui th...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M