Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự cho đi mà không cần đền đáp! Đó cũng chính là ý nghĩa của của sự bố thí theo tinh thần của bồ tát. Mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta thực tập tạo cho mình, cho người niềm vui cũng đồng nghĩa là một ngày, mỗi ngày nỗi buồn, nỗi khổ sẽ tự xa rời cuộc sống của ta và cuộc sống của những người xung quanh ta. Cũng giống như trong một đêm tối, khi có ánh đèn thì bóng đêm tự khắc sẽ biến nhất. Cho nên, ngay nơi cuộc sống hiện tại hãy làm, hãy nghĩ và hãy nói những gì đưa đến an lạc, hạnh phúc cho ta và cho người khác. Xin chân thành ghi ơn đại gia đình hạnh nguyện đã và đang thực tập những điều hạnh phúc này.

Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
Bát nui thật - Ấm lòng người ký 74&75
Bát nui th...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M