Như đã thông tin từ trước, sáng nay ngày 26/8 chúng tôi đã thay mặt cho CLB Hạnh Nguyện và toàn thể quý MTQ về lại xã Tân Bình huyện Mỏ Cày Bắc động thổ tuyến đường dài 300m x 2m mang tên "HẠNH NGUYỆN".


Bà con rất con và hăng háy cùng nhau làm, dự kiến ngày 30/8 sẽ hoàn tấc và khánh thành đưa vào sử dụng cho kịp thời gian tựu trường. Thầy cũng đã trao trước 20 triệu cho địa phương làm đường, còn lại sẽ trao vào ngày khánh thành.

Xin ghi nhân và cảm niệm toàn thể quý MTQ đã trợ duyên

Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
Khởi công xây dựng "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khởi công ...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M