Qua gần 01 tuần từ khi khởi công thì ngày 01/9, tuyến đường sìn lầy nối liền các Tổ, ấp thuộc xã Tân Bình (Mỏ Cày Bắc- Bến Tre) đã trở thành tuyến đường bê tông hóa, sạch đẹp. Đường mag tên "Hạnh Nguyện" như nhắc nhở mọi người tích cực làm thiện, nghĩ thiện và nói lời thiện vì đó là ba hành động gây phước hay hủy đi phước của chúng ta. Với chiều dài gần 300 mét, tuyến đường là một dấu gạch nối tiếp bước các em đến trường, giúp bà con thuận tiện trong việc đi lại.

Xin cảm ơn tất cả quý MTQ, các thành viên gia đình HN đã tạo phước duyên này. Chắc hẳn Quốc Lễ này bà con xã Tân Bình sẽ vui hơn!!!

Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
Khánh thành "Đường Hạnh Nguyện" số 01
Khánh thàn...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M