Ngày 9/9 vừa qua, Mái ấm hạnh nguyện số 21 đã được trao cho gia đình anh Thắm tại xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre . Kinh phí ủng hộ 35 triệu động.

Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
Bàn giáo "Mái ấm Hạnh Nguyện" 21
Bàn giáo "...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M