Chia sẻ với mọi người những nụ cười hạnh phúc của các cụ khi nhận được sự sẻ chia của các mạnh thường quân trong chương trình hạt gạo Hạnh Nguyện lần thứ 33. Chúng tôi luôn mong sẽ đón nhận nhiều hơn những tấm lòng của các vị để những nụ cười này còn mãi trên bước đường mưu sinh đầy khó khăn của các cụ.

Xin cảm niệm và tri ân tất cả!

Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
Hạt Gạo Hạ...
 
 

Thư viện video

CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M
CLB Hạnh Nguyện - Bản tin ...
9M