Chương trình chia sẻ và tặng quà cho bà con nghèo được CLB tiếp tục thực hiện tại xã Phước Sơn, Phước An, TT. Diêu Trì thuộc huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định vào ngày 19/4/2015.

tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
tthnlan7
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M