5 giờ sáng Chủ Nhật 10/5 của gia đình Hạnh Nguyện trong chương trình "Bát cháo thật- Ấm lòng người" lần 21.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20