Thiện Nguyện cuối tuần của gia đình Hạnh Nguyện
>>>>>> Ngày Chủ Nhật 17/5, tạ Tịnh xa Ngọc quang nơi cưu mang 54 cụ già neo đơn ,đa phần sức yêu trí nhớ kém và nhờ Phật tư làm công quả hỗ trợ chăm sóc các cụ hằng ngày
Điểm thứ hai mà CLB đến là mái ấm Camillo Nuôi nơi nuôi dưỡng 9 cụ già, tai biến có bệnh các kém trí nhớ cụ lớn nhất ở đây cũng được 90t

thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
thiennguye...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M