2/ Hình ảnh các thành viên CLB tham gia làm "Công quả" hỗ trợ chùa Khuông Việt, quận Tân Bình tổ chức buffet chay ngày chủ nhật 24/5/2015 nhân mùa Phật Đản.

hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
hoạt độnọa...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M