Vào sáng chủ nhật ngày 14/6/2015, các thành viên CLB Hạnh Nguyện có được duyên lành đến chùa Phổ Quang quận Tân Bình thiết lễ trai phạn cúng dường cho chư tôn đức Tăng nhân mùa an cư kiết hạ. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo chứng minh công đức lành này, gia hộ cho các chương trình thiện nguyện của CLB Hạnh Nguyện được thập phần viên mãn.
Nam mô Hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát !

 

Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
Cúng dường...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M