Sự phát tâm cúng dường của toàn thể quý liệt vị và nhất là sự nhiệt tâm của tất cả quý thành viên trong CLB Hạnh Nguyện, đã góp phần tạo nên sự thành công viên mãn cho chương trình, làm cho chư Tôn Đức Hội đồng tuyển sinh và quý Tăng Ni sinh vô cùng hoan hỷ và tán dương.

Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
Cúng dườn...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M