Cuộc đời đẹp lắm ai ơi !
Thương yêu chia sẻ tình người gần hơn
Hoa lành hương ngát nơi nơi
Nhân lành quả ngọt cuộc đời thăng hoa"

Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
Bat chao 2...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M