“Bát cháo yêu thương ấm nghĩa tình
Cho người hoạn nạn vững niềm tin
Cho đời gắn chặt bao thân ái
Chia sẻ yêu thương nối kết tình”

bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M