"Vô chùa quẳng gánh lo toan
Tham sân trút bỏ chẳng còn sầu chi
Phật đường thôi thúc chân đi
Gieo câu phước thiện từ bi nẩy mầm."

hau truong
hau truong
hau truong
hau truong
hau truong