"Cùng nắm tay nhau nối cuộc đời
Hoa tâm chợt nở đất trời tươi
Dang tay thắt chặt tình thân ái
Tình nghĩa viên dung mãi sáng ngời"

bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
bat chao 2...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M