“Vu lan tháng bảy mưa ngâu
Nhớ về cha mẹ dãi dầu nắng sương
Vì con vất vả trăm đường
Mãi lo kinh tế nên vương lụy sầu
Áo nâu năm tháng phai màu
Tình thương con trẻ trước sau vẫn hồng.”

Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M