" Nhớ về hai đấng sinh thành,
Màu hoa hồng đỏ chí thành lòng con.
Cù lao chín chữ như son,
Hiếu ân chưa trọn lòng còn chơi vơi "
***********************************
Gửi mọi người hình ảnh dâng hoa cúng Phật, cài hoa hồng và thắp nến cầu nguyện trong chương trình "Hướng vọng vu lan".

Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
Huong vong...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M