"Cuộc đời ngắn ngủi ai ơi !
Thương yêu chia sẻ cho đời thêm tươi
Chắt chiu nhân nghĩa bên đời
Xua tan đau khổ tình người rạng lên"

Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
Bat nui 31
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M