Những người luôn thầm lặng, luôn sẵn sàng và luôn đồng hành trên bước đường Hạnh Nguyện. Họ đến với nhau bằng buổi đầu xa lạ, chẳng quen nhau, chẳng biết mặt nhau. Nhưng một chương trình đi qua, họ lại trở thành tri kỉ, cùng sẻ chia, cùng làm công tác xã hội và rồi họ trở thành một đại gia đình.

nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
nhung con ...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M